ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ လင္းေႁမြေတာင္အနီး တိုက္ပြဲျပင္းထန္၊ ရြာသားမ်ား ဗံုးခိုက်င္းထဲ ပုန္းခိုေနရ | DVB