မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗုံးသီးေဟာင္းမ်ား ေတြ႔ရွိ | DVB