ဘာစီလိုနာအသင္း ေဘာလံုးဂ်ာစီ ဒီဇိုင္းသစ္ အြန္လိုင္းတြင္ ေပါက္ၾကား | DVB