ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဗင္နီဇြဲလား လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ အင္အားသုံး သတ္ျဖတ္ခဲ့ဟု ကုလအႀကီးအကဲ ေျပာ | DVB