ကႏၱာေဟဝန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုျပႆနာ ညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက “ႏုိင္ငံေရးဆိုတာ ေလာကေကာင္းက်ိဳး ေဆာင္ျခင္းမို႔လို႔ ေလာကတၳစရိယာ” ဟု ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ ဖြင့္ဆိုခဲ့ေသာ ေလာကေကာင္းက်ိဳး ျမန္မာတျပည္လုံး လြတ္လပ္ေရးအက်ိဳး ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လက္ရွိအေျခအေနမွာ “ကႏၱာေဟဝန္ပန္းၿခံ” ထဲက ထြက္ခြာသြားရေလမလား၊ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထား ႀကီးျမတ္သူတို႔၏ စာနာမႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆက္လက္ေနခြင့္ရမလား ဆိုသည့္ အေျဖသို႔ ေရာက္ရွိရန္အခ်ိန္ကား မေဝးေတာ့ၿပီ။ ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံး၊ ရင္ေမာပန္းလ်စြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္မွာလည္း အမွန္ပင္။ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ရွိ ကႏၱာေဟဝန္ပန္းၿခံတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္ ထားရွိျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈ အေျခအေနသည္ အပ်က္အပ်က္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းက်ည္ေပြ႔ေတြ႔သည့္ အေျခအေနသို႔ပင္ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာစကားပုံအရ အစမေကာင္းခဲ့ျခင္းဟုပင္ ေကာက္ခ်က္ခ်ရေပေတာ့မည္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အမ်ားစုတြင္လည္း ႏိုင္ငံအက်ိဳး၊ လူသားေကာင္းက်ိဳး၊ ေလာကအက်ိဳး သယ္ပိုးခဲ့သူတို႔၏ ႐ုပ္တုမ်ားကား ရွိစၿမဲပင္။ ႐ုပ္တုႏုိင္ငံေရးဟုပင္ ေခၚခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ဒီဇိုင္းႏုိင္ငံေရး ဆိုသည္လည္း ရွိေပေသး၏။ ဤသည္ကား အဆန္းမဟုတ္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ဆန္းေနေသးဟန္ ရွိပါသည္။ ဤသို႔ဆန္းေနျခင္းမွာ တဖက္ႏွင့္တဖက္ မတူညီေသာ အျမင္မ်ားအေပၚတြင္ ညႇိယူမႈ အားနည္းခ်က္ကိုသာ အဓိကထား ေထာက္ျပရမည္ ထင္ပါသည္။ အစကတည္းက ျပႆနာအရိပ္အေငြ႔တို႔ ရွိစဥ္ကပင္ အေက်အလည္ ညႇိႏိႈင္းသင့္ခဲ့ပါသည္။ အေျခအေနစုံကို သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ႐ုပ္တုထားရွိလိုသူတို႔ အျမင္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို စံျပပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား အတုယူေစလိုေသာ ေစတနာ ထားရွိလိုဟန္ တူပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားတဖက္တြင္မူ ဤလုပ္ရပ္သည္ မဟာဗမာႀကီးစိုးေရးအျဖစ္ ျမင္ခဲ့ဟန္ ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ႐ုပ္တုျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီတု႔ိ အေနျဖင့္ ျဖစ္လိုေသာဆႏၵ ေစာသြားခဲ့ဟန္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေစတနာ မွန္ေသာ္လည္း လုပ္ရပ္မွားခဲ့သည္ဟုပင္ သုံးသပ္ရေပလိမ့္မည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က သူတို႔ႏွင့္မဆိုင္၊ ႐ုပ္တုျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္သာ ဆိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ႐ုပ္တုျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီဘက္မွလည္း ႐ုပ္တုထားရွိေရးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးကိစၥမွာ သူတို႔ႏွင့္မသက္ဆိုင္၊ အစိုးရႏွင့္သာ ဆိုင္သည္ဟု ဆိုျပန္ပါသည္။ တဖန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ေျပာဆိုခြင့္ရ ဦးမ်ိဳးညြန္႔ကလည္း “ျမန္မာႏုိင္ငံတဝန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္တု စိုက္ထူေနျခင္းမွာ ပါတီ၏ညႊန္ၾကားခ်က္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း” ထုတ္ေဖာ္ ဖြင့္ဟခဲ့ျပန္ပါသည္။ ထိုသို႔ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္၊ တဖြဲ႔ႏွင့္တဖြဲ႔ ေရွာင္လႊဲေနၾကျခင္းမွာ ဤကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တာဝန္ခံမႈ တာဝန္ယူမႈ ကင္းမဲ့ေနသလိုပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ပါတီ၊ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ႐ုပ္တုျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔တို႔ သုံးပြင့္ဆိုင္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကို ဦးစြာပထမ ညႇိႏိႈင္းရန္ပင္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူတို႔၏ အေစာပိုင္း ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ႐ုပ္တုအတြက္ ကုန္က်ေငြကို ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း လ်ာထားေငြထဲမွ အသုံးျပဳျခင္း၊ တင္ဒါေခၚ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းတို႔ ပါရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔အျပင္ စတင္ကန္႔ကြက္စဥ္က ကယားလူထုအသင္းအဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔က အမ်ားဆိုင္ရာေနရာတြင္ ႐ုပ္တုထားရွိမည္ဆိုလွ်င္ လူထုသေဘာထားေတာင္းခံရန္ လုိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနကား ေရွ႕မတိုးသာ၊ ေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနသို႔ပင္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သူတု႔ိ၏ ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ထားေသာ ရာဇသံမွာ မတ္လ ၁၇ ေန႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း ငါးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲကေန အေျဖရွာၾကမည့္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ေရႊ႕ဆိုင္းေပးခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကိစၥ အေျဖရွာၾကရန္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ KEINNARA ဟုိတယ္၌ မတ္လ ၂၀ ရက္ ယေန႔နံနက္က စတင္ၿပီး အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC)၊  ကယားျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔၊ ေၾကး႐ုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၊ ေၾကး႐ုပ္ကန္႔ကြက္မႈ သပိတ္ေကာ္မီတီႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (ေကအန္ပီပီ) တုိ႔ ငါးပြင့္ဆိုင္ စတင္ေဆြးေႏြးေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ျပႆနာကို စားပြဲဝုိင္းတြင္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း အေျဖရွာၾကျခင္းသည္ ႀကဳိဆိုရမည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကရာတြင္ သက္ဆိုင္သူအားလံုး အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရန္၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိရန္ႏွင့္  သေဘာထားႀကီးစြာ စဥ္းစားရန္ လုိမည္ဟု ယူဆမိသည္။ ျပႆနာ ပိုမိုႀကီးထြားမလာေစဘဲ ေျပလည္မႈရရွိေစရန္အတြက္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ညီညြတ္ေရးကို အေျခခံၿပီး အေျခအေနမွန္ကို ရဲရဲ႐ႈျမင္ကာ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံလိုမႈျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up