မိုးညႇင္းနည္းပညာေကာလိပ္က က်ဴတာဆရာမတဦး အသတ္ခံရ | DVB