ဆီးရီးယားရွိ အုိင္အက္စ္ ေနာက္ဆုံးေျခကုပ္ေဒသတြင္ တေက်ာ့ျပန္ တုိက္ပြဲျပင္းထန္ | DVB