အာဆီယံ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္ | DVB