ဇက္ေရယာဥ္ကို ပစ္ခတ္မီး႐ိႈ႕ရျခင္းအေၾကာင္း ေအေအ ရွင္းလင္း | DVB