ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး ေထာက္ခံပြဲ ပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ | DVB