ေဒါ့မြန္က ဟာသာဘာလင္ကုိ ၃ ဂိုး ၂ ဂိုးျဖင့္ အႏုိင္ရ (႐ုပ္သံဟုိက္လုိက္) | DVB