အက္ဖ္ေအဖလားကြာတားတြင္ ၀ုဗ္က မန္ယူကုိ ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးျဖင့္ အႏုိင္ရ (႐ုပ္သံဟုိက္လုိက္) | DVB