ဂ်င္းေဘာင္းဘီေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္ကေန အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူ (႐ုပ္သံ) | DVB