နယူးဇီလန္ဗလီႏွစ္ခု တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈ သံသယျဖင့္ ဖမ္းထားသူကုိ ႐ံုးထုတ္ | DVB