“အေမစုက်န္းမာပါေစ… ခ်ယ္ရီထက္လည္းခ်စ္တယ္”(ရုပ္သံ) | DVB