နယူးဇီလန္ရွိ ဗလီႏွစ္ခုတြင္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈအတြင္း ေသဆုံးသူ ၄၉ ဦးရွိၿပီ | DVB