နယူးဇီလန္ရွိ ဗလီတခုတြင္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈအတြင္း ေသဆုံးသူ အေယာက္ ၄၀ ရွိ | DVB