တရက္အတြင္း ၾကည့္႐ႈသူ ၂၇ သန္းေက်ာ္သြားသည့္ Avengers: End Game ႐ုပ္ရွင္ (နမူနာ) | DVB