အသက္ ၄၀ ျပည့္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္ ေမြးေန႔႐ိႈးပြဲလက္မွတ္ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲၿပီးမွ ေရာင္းမည္ | DVB