လိင္အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုေၾကာင့္ ေကေပါ့ပ္အဆုိေတာ္ ၂ ဦး ရဲစခန္းတြင္ အစစ္ခံ | DVB