လီဗာပူးႏွင့္ပြဲမွ ဘုိင္ယန္နညး္ျပ၏ နည္းစနစ္အေပၚ လီဝန္ေဒါစကီး ေဝဖန္ | DVB