အေမရိကန္တြင္ ေလယာဥ္ငယ္ ၂ စီး တုိက္မိၿပီး မီးေလာင္ပ်က္က် | DVB