က​ေလးငယ္​ ၁၂၀ ေက်ာ္ကို အေျခခံ ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္းပညာ အခမဲ့သင္ၾကား | DVB