ကင္ဂ်ဳံနမ္ သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသည့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသူကို တရား႐ုံးထုတ္ | DVB