ပိုေကာင္းသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျပသဖုိ႔ရွိဟု မန္စီးတီးနည္းျပ ေျပာ | DVB