တရက္အတြင္း ၾကည့္႐ႈသူ ၅ သန္းေက်ာ္သြားသည့္ ဒစၥေနး႐ုပ္ရွင္ကားသစ္ – Aladdin (နမူနာ) | DVB