ဟဲေလးသီခ်င္းနဲ႔ ျမစ္ႀကီးနားတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူယိမ္းသမေလးရဲ႕ ကကြက္(႐ုပ္သံ) | DVB