ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ၾကံ့ခုိင္ေရးအမတ္ ေတာင္းဆို | DVB