သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးအသတ္ခံရမႈ တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပ | DVB