ဂ်ဴးျပတုိက္အတြငး္ လူ ၄ ဦး ပစ္သတ္မႈျဖင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသားအား ေထာင္ဒဏ္တသက္ ခ်မွတ္ | DVB