ဝတ္ဖို႔ဒ္ႏွင့္ပြဲတြင္ စတာလင္သြင္းသည့္ဂုိးကို မွားယြင္းေပးမိျခင္းျဖစ္ဟု ကြင္းလယ္ဒုိင္ဝန္ခံ | DVB