ရီးရဲလ္ ႏုိင္ပြဲျပန္ရေသာ္လည္း နည္းျပ ဆုိလာရီ၏အနာဂတ္ မေသခ်ာေသး | DVB