ယိုးတ႐ုတ္စခန္းကို ​ေအ​ေအ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ ေဒသခံမ်ားစိုးရိမ္ | DVB