ေပ်ာက္ဆံုး ေတာင္တက္သမား ၂ ဦး၏အေလာင္းျပန္ေတြ႔ | DVB