ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ဇနီး ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ ေရႊေခါင္းေလာင္းႏွင့္ေရႊစင္ ၆ က်ပ္သား လႉဒါန္း | DVB