ျပဳျပင္ထားတဲ့ အစားအစာေတြကိုႀကိဳက္တတ္တာလား။ အသက္တိုမယ္ေနာ္ သတိထား | DVB