ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ မံုရြာၿမိဳ႕သို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိ (ဓာတ္ပံု) | DVB