ႏွစ္ ၃၀ ေထာင္ဒဏ္က် အက်ဥ္းသားက ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ဓားျဖင့္တုိက္ခုိက္၊ ၂ ဦးေသဆုံး | DVB