သတ္ျဖတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အေမရိကန္ ပုိလုပ္ေဆာင္ဟု အုိင္အက္စ္မုဆုိးမ ေျပာ | DVB