ဆီးရီးယားတြင္ အုိင္အက္စ္စစ္ေသြးႂကြ ၁၅၀ ေက်ာ္ လက္နက္ခ် | DVB