ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စကား၀ုိင္း သာယာဝတီခ႐ုိင္တြင္ က်င္းပ | DVB