မန္စီးတီး အႏုိင္ရၿပီး စပါးႏွင့္အာဆင္နယ္ သေရက် (႐ုပ္သံဟုိက္လုိက္) | DVB