ငပလီတြင္ ဖမ္းဆီးခံ ေတာင္သူ ၂ ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆို | DVB