မယ္စၾကာဝဠာဆုရွင္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံသူကို ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာတြင္ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိ | DVB