သႀကၤန္ရက္ ေနရပ္ျပန္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကုိ ဂိတ္၀င္ထြက္ေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ | DVB