ခ်ဲလ္ဆီးနည္းျပအျဖစ္ ဇီဒန္းႏွင့္ လမ္းပတ္ တဦးဦးခန္႔အပ္ရန္ရွိဟု သတင္းထြက္ | DVB