တိုက္ပြဲျဖစ္မွာ စိုးရိမ္၍ ပေလာင္ရြာသား ၅၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ | DVB