သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶဓာတ္ေတာ္ လွည့္လည္ပူေဇာ္ခံပြဲ က်င္းပ | DVB