အင္ဒုိႏွင့္ သေရက်ခဲ့သည့္ ျမန္မာယူ-၂၂ အသင္း၏ ေျခစြမ္းကို နည္းျပ ေက်နပ္ | DVB