အာဆီယံ ယူ-၂၂ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွား ၁ ဂုိးစီသေရက် | DVB